Kako spoznamo ekološka živila?

Vse več ljudi najprej pogleda na embalažo, preden kupi izdelek, še posebej pazljivi pa smo pri živilih ekološke pridelave. Ekološko pridelana živila prepoznamo po eni izmed znakov oziroma certifikatov, ki jih navajamo spodaj.

Zeleni ekološki znak je certifikat, ki ga podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki tudi nadzoruje kmetije in proizvajalce, ki pridelujejo ali predelujejo živila po standardih, ki jih določa ta certifikat.
eko znak, biodar, demeter
Biodar je registrirana blagovna znamka Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi za pridobitev Biodara so strožji od državnih. Med drugim znamka Biodar jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti usmerjena v ekološko pridelavo.

Ekološko kmetijstvo je znak EU za ekološko pridelane izdelke in je veljaven in prepoznaven po ozemlju celotne Evrope.

Demeter je mednarodna oznaka za biodinamično pridelavo.

zelena pikaTukaj lahko omenimo še znak Zelena pika, ki je najbolj razširjen ekološki znak v Evropi in se pojavlja na embalaži izdelkov. Zelena pika, za podeljevanje uporabe ima v Sloveniji družba SLOPAK d.o.o. ekskluzivno pravico, je znak, ki označuje, da je embalaža izdelka vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo ter da se zbira, ponovno uporabi, reciklira ali drugače ustrezno predela. Znak zelena pika tudi pomeni, da je proizvajalec ali pridobitelj, uvoznik ali embaler vključen v sistem SLOPAK za ravnanje z odpadno embalaže in, da svoje obveznosti v zvezi s tem redno poravnava. Obveznosti se določijo glede na material embalaže in količino embalaže, ki jo dajo na slovenski trg.

Na policah trgovin se seveda najdejo še uvoženi izdelki iz drugih držav, ki so tudi lahko označeni z različnimi znaki in certifikati. Vsekakor previdnost ni odveč, zato je najbolje, da malo pobrskane po spletu, če niste prepričani, kaj znak na vašem izdelku pomeni.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja