Ekološka kmetija pri Rižnerjevih

Ekološka kmetija pri Rižnerjevih smo postali zato, ker se zavedamo vrednot zdravega okolja in z našim delovanjem k temu tudi aktivno prispevamo. Ekološko kmetijstvo je sonaravni način gospodarjenja, brez uporabe pesticidov, nitratov, antibiotikov in gensko spremenjenih organizmov. 

Slika 1. Rižnerjeva domačija

 

Domačija z južne strani
Slika 2. Pogled iz južne strani

Smo družinska ekološka kmetija. Tradicija kmetovanja na naši kmetiji sega več rodov nazaj, z ekološkim kmetovanjem pa smo začeli v letu 2005. Kmetijo pri Rižnerjevih prvič omenjajo že v 14.stoletju. Sprva je bila veleposest, kasneje so posest razdelili med številne otroke. Tako je danes ostalo okrog kmetije le kak  hektar zemljišč. Ostala posest je oddaljena od 5 do 9 km, v smeri Polenšaka in Bratislavc, v občini Dornava. Kmetija je srednje velika. Sadovnjaki obsegajo 20 arov površin, 2 ha je travnikov in 6 ha njiv, 4 ha pa je gozdov.  Pridelujemo tudi sezonsko sadje in zelenjavo. Sejemo različna žita, da lažje upoštevamo kolobar, ki je v ekološkem kmetovanju zelo pomemben. V hlevu imamo kravo, 4 koze, 10 nemih rac in kokoši. Reja je prilagojena njihovim naravnim potrebam.


Slika 3 Pogled z južne smeri pozimi

 

Slika 4. Koruza, v ozadju ajda

 

Slika 5. Pogled s ceste
Print Friendly, PDF & Email